بانکه کامیاب سایز ۱

کامیاب سایز 1
کامیاب سایز 1

بانکه کامیاب سایز ۱


این طرح دارای ثبت طرح صنعتی از مرکز مالکیت معنوی می باشند
و کپی و اقتباس از آن ها ممنوع است.

نوع بسته بندی: کارتن و شیرینگ

تعداد در بسته: ۲۴ عدد

طرح کریستالی مورب با درب آسان باز شو