بانکه کامران سایز ۱

کامران سایز 1
کامران سایز 1

بانکه کامران سایز ۱


این طرح دارای ثبت طرح صنعتی از مرکز مالکیت معنوی می باشند
و کپی و اقتباس از آن ها ممنوع است.

نوع بسته بندی: کارتن و شیرینگ

تعداد در بسته: ۲۴ عدد

طرح کریستالی آجری با درب آسان باز شو