بانکه کامجو سایز۲

کامجو سایز ۲
کامجو سایز ۲

بانکه کامجو سایز ۲


این طرح دارای ثبت طرح صنعتی از مرکز مالکیت معنوی می باشند
و کپی و اقتباس از آن ها ممنوع است.

نوع بسته بندی: کارتن و شیرینگ

تعداد در بسته: ۲۴ عدد

طرح کریستالی مستطیلی با درب آسان باز شو