بانکه کامیاب سایز۲

بانکه کامیاب سایز 2
بانکه کامیاب سایز 2

بانکه کامیاب سایز ۲


این طرح دارای ثبت طرح صنعتی از مرکز مالکیت معنوی می باشند
و کپی و اقتباس از آن ها ممنوع است.

نوع بسته بندی: کارتن و شیرینگ

تعداد در بسته: ۲۰ عدد

طرح کریستالی مورب با درب آسان بازشو