بانکه کامران سایز۲

بانکه کامران سایز 2
بانکه کامران سایز 2

بانکه کامران سایز ۲


این طرح دارای ثبت طرح صنعتی از مرکز مالکیت معنوی می باشند
و کپی و اقتباس از آن ها ممنوع است.

نوع بسته بندی: کارتن و شیرینگ

تعداد در بسته: ۲۰ عدد

طرح کریستالی آجری با درب آسان باز شو